L'ANGOLO DEL POETA

EL VEGGIOTT DE PRECO'TT

 

El veggiott de Precòtt

 

A Precòtt stava de cà

On bell veggiòtt.

Caminava cont i scarp ròtt.

El vosava tutta nòtt.

El pisava su i mur de nòtt.

El cantava tutta nòtt.

El svegliava de bòtt.

Tutti quei de Precott.

Al mezzdì mangiava el pan còtt

a la sera el cenava con i per còtt.

Poeu de nòtt, el cagava per vòtt.

El veggiòtt che stava de cà

a Precòtt,

El cantava tutta nòtt.

L’era in gir cont i scarp ròtt.

El voggiòtt che el stava de cà

a Precòtt.

                                                             

Tratta da una vecchia canzoncina del

 millanovecent voltasse indre.”

 

*L’è nò el Roberto.

           

            El Nonno Berto vee saluda e  sc’iao!